mandag 5. januar 2009

Typisk!

Forbud er et vanlig virkemiddel for mange politikere. Nå vil Svalbard forby plastposer, med god hjelp av Erik Solheim. At Statens forurensningstilsyn har funnet ut at plastposer ikke er et stort miljøproblem, betyr lite for formynderne. Typisk!

Neste gang det er valg, håper jeg du tenker deg om før du stemmer på personer og et parti.

Ingen kommentarer: