torsdag 29. januar 2009

Høyre bryter avtalen med Nordkapp Arbeiderparti

Nordkapp Høyre har i dag brutt avtalen som partiet har inngått med Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Bruddet har ingen synlige konsekvenser, bortsett fra at partiet igjen står friere i forhold til å gjennomføre høyrepolitikk. For meg, som ønsker konkurranseutsetting og privatiseringer, er dagens vedtak hyggelig. I tillegg var avtalen latterlig, ettersom den ikke ble fulgt av partene.

Jeg minner om definisjonene på privatisering og konkurranseutsetting.

Pressemeldingen fra Høyre:
Nordkapp Høyre trekker seg fra avtalen som ble inngått mellom Nordkapp Høyre/FrP/AP i forkant av konstitueringen i Kommunestyret i 2007. Partiet vil fortsatt videreføre samarbeidet med Nordkapp Fremskrittsparti i avdelingsstyrene, formannskapet og kommunestyret, basert på partienes program.

Bakgrunnen for beslutningen er at Nordkapp Arbeiderparti gjentatte ganger har gått bort fra sentrale punkter i samarbeidsavtalen, både når det gjelder Nordkapp Kommunes økonomi, forutsetninger om et forutsigbart samarbeid, politiske målsetninger, samt partienes valgtekniske samarbeid.

Nordkapp Kommune har fortsatt store økonomiske utfordringer. Dette har ikke Nordkapp Arbeiderparti erkjent gjennom å unngå å gjennomføre de nødvendige grepene for å få til et forutsigbart samarbeid Nordkapp Høyre og FrP, i samsvar med avtalens grunnprinsipper og føringer. Nordkapp Arbeiderparti har også brutt avtalens punkt om valgteknisk samarbeid, ettersom Nordkapp Høyres kandidat til styreleder i Nordkapp og Porsanger Havn IKS ikke fikk støtte fra Nordkapp Arbeiderparti ved valget i Havnerådet.

For Nordkapp Høyre

Marita Melsbø Nilsen

Styreleder

Ingen kommentarer: