torsdag 22. januar 2009

Følg trafikken til Magerøya

Nordkapp Bompengeselskap har oppdatert sitt nettsted. Statistikken for 2008 er lagt ut på nettstedet. Dessverre viser oversikten betydelig nedgang på flere av kategoriene som Nordkapp Bompengeselskap fører statistikk over.

Naturlig nok gir jeg Arbeiderpartiet skylden for nedgangen. :) En rødgrønn forbudslinje trekker ikke så mange turister som en liberal linje ville gjort.

Ingen kommentarer: