lørdag 31. januar 2009

Fikk besøk av Tore Fosse

Det er noen få år siden, men jeg tenker på hendelsen med stor glede. Jeg tror det er mitt stolteste øyeblikk som medlem av Nordkapp Høyre. La meg gjøre det klart med en gang; det har vært noen hyggelige øyeblikk i Høyre.

I forrige periode ble Høyres gruppe i Oppvekst og kultur organisert som en fraksjon, det betyr at det faste medlemmet og varamedlemmene møttes foran avdelingsstyremøtene. Der gikk vi, kort fortalt, gjennom sakslisten, skrev forslag og planla ulike utspill i media, enten i form av leserinnlegg eller pressemeldinger. Ettersom jeg har blitt sjenert på mine gamle dager, var media et nedprioritert område på møtene. I gruppen ble det diskutert politikk. Vi var ikke alltid enige, men det forslaget som fikk flertall i gruppen ble fremmet i avdelingsstyret. Forslaget var Høyres syn og Høyres politikk basert på programmet Høyre hadde gått til valg på.

I ett av møtene ble målene til Nordkapp-skolen behandlet. Høyres fraksjon ønsket å tone ned kultur, mot en sterkere satsing på realfagene. Vi laget forslag, og 1. varamedlem Odd-Arne Nilsen møtte i avdelingsstyret for Høyre.

Møtet startet. Jeg brukte snus, drakk brus og laget reklamer for bedrifter i Nordkapp. På slutten av dagen kom Tore Fosse innom kontoret. Han skjelte meg ut for Høyres syn på kultur. Han var akkurat ferdig på møtet. Han fortalte meg at han synes vi var noen tosker som stod bak forslaget som Odd-Arne Nilsen hadde fremmet i møtet. Jeg sa nei, nei, nei og spurte hvordan voteringen gikk. Forslaget vårt ble nedstemt, men det hadde vært en livlig debatt mellom politikerne.

Jeg avsluttet samtalen med Tore med følgende spørsmål:
Var det ikke artig med en ordentlig, ideologisk diskusjon i avdelingsstyret?

--Det var kjempeartig, sa Tore, som innrømmet at det var dette som var politikk.

Jeg husket møtet, vårt forslag og samtalen med Tore, da jeg så nyheten om filmfestivalen som Honningsvåg skole arrangerer. Hadde Høyres syn vunnet frem i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur, er det ikke sikkert denne festivalen hadde vært i livet. Det kunne medført enda større engasjement i frivillig sektor og garantert økt fokus på realfagene i Nordkapp-skolen.

Ingen kommentarer: