tirsdag 13. januar 2009

Politiattester kan bli en sovepute

Politiattester i idrettsorganisasjoner kan bli en sovepose for lederne. Jeg er imot, fordi det er ingen selvfølge at trenere med politiattester er bedre enn det var da trenerne slapp å vise vandelsattest i idrettslagene. Attestene kan bli en sovepute, og det er en farlig vei å gå.

Debatten om politiattester har vært fraværende i idrettslaget jeg er medlem av. Det er et vedtak fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité som medlemsorganisasjonene må følge. De som ikke følger vedtaket kan bli ekskludert.

Dette er nok et eksempel på en sak der toppene trer vedtak nedover hodet på oss som er på et lavere plan. Arbeidsmengden for personer som jobber i idrettslag begynner å bli stor, og saken med politiattester gjør ikke situasjonen enklere for tillitsmannsapparatet.

Sjansene for overgrep i HT & IF er ikke mindre i dag, selv om organisasjonen har pålagt hver trener å fremvise en politiattest.

Denne saken gjorde meg i tvil om jeg skulle ta gjenvalg i fotballgruppa til HT & IF. Jeg sa ja, men ved neste korsvei kan svaret bli nei. Jeg er lei overstyring fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Som både forelder og aktiv i et breddeidrettslag har jeg et litt delt syn på dette. Såklart det krever arbeid, men samtidig tror jeg dette i større grad vil forhindre overgrep enn å bli en sovepute. Men det er selvsagt viktig for klubbene at man fortsetter å ta de forhåndsregler og følger opp "varslinger" som man gjorde før den nye loven ble vedtatt.

Men et punkt jeg mener du har helt rett i, er den økende arbeidsbyrden generelt som breddeidretten pålegges. Det skjer delvis fra offentlig side, delvis fra foreldrene (kravene er mye høyere nå enn før) og delvis fra media (som fx. mener bredden skaper for få og for dårlige talenter). Uten at noen av disse grupperingene viser tilstrekkelig forståelse for breddeidrettens finansiering.

Jeg håper idretts-Norge kan gå sammen ift. nasjonale og lokale politikere, og sørge for bedrede rammevilkår. Momsfritak er et viktig grep. Tilskudd til daglige ledere/faste ansatte er andre tiltak jeg mener bør vurderes.

Solvik sa...

Hei Sidelinjen, fin blogg du har.
Hvis behovet for vandelsattester var påtrengende stort i en del idrettslag, kunne idrettslagene etter behov innført ordningen uten et sentralt vedtak.

Jeg er enig med deg i dine økonomiske bekymringer for idrettslagene, men jeg er ikke tilhenger av skattefinansierte overføringer. Jeg ønsker avgiftslettelser og liberalisering av lovverket, blant annet lotteriloven.