tirsdag 6. januar 2009

Parlamentarisme?

Jeg var tidlig ute med tanker om å innføre parlamentarisme i Nordkapp. Tidlig på 90-tallet ba Fremskrittspartiet om en utredning på dette styresystemet i Nordkapp kommunestyre. Forslaget ble nedstemt, og debatten har vært død i snart 20 år.

Dersom forslaget om en utredning hadde fått flertall, er det ikke sikkert Nordkapp hadde innført parlamentarisme som styringssystem. Det er en kostbar ordning sammenlignet med formannskapsmodellen som kommunen styrer etter i dag. En ny modell hadde, etter min mening, styrket politikkutformingen, maktfordelingen og den offentlige debatten.

Med parlamentarisme, ville kommunestyret hatt sanksjonsmuligheter mot brudd på den politiske avtalen som Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet inngikk foran konstitueringen. Avtalen er ikke verdt papiret den er skrevet på, og formannskapsmodellen gir Høyre og Fremskrittspartiet små muligheter til å påvirke den politiske kursen. Med parlamentarisme må byrådet fratre hvis et flertall av de folkevalgte uttrykker mistillit til rådet. Jeg er ikke sikker på at dagens ledelse har kommunestyrets tillit basert på den politiske avtalen og surret i Nordkapp og Porsanger Havn IKS.

Regnestykket: 2 høyrerepresentanter, 3 Frp-representanter og 8 SV-representanter. Det er en gruppering på 13 av kommunestyrets 25 representanter. Grunnen til at jeg kun regner 2 høyrerepresentanter, er at gruppeleder Lars Helge Jensen samarbeider godt med ordfører Kristina Hansen.

Ikke alle er like positiv til parlamentarisme i kommunesektoren som det jeg er. Hans Petter Saxi er negativ, og han argumenterer godt for sitt syn i en artikkel i Forskning.no.

Oslo kommune har styresystemet jeg ønsket innført i Nordkapp på 90-tallet.

Ingen kommentarer: