onsdag 1. desember 2010

Nordkappfestivalen = god høyrepolitikk

Finansiert av skattepenger, men utført av private aktører. Nordkappfestivalen er et glimrende eksempel på konkurranseutsetting. Det er billigere og faktisk bedre enn om kommunen skulle gjøre det i egen regi. Det Nordkapp kommune gjør med Nordkappfestivalen, er veldig god høyrepolitikk.

Vi jobbet i flere år med denne løsningen og den fungerer. Ulempen er at Nordkapp kommune har kjøpt seg en ny festival, etter kommunestyrevedtaket om Nordkapp Filmfestival.

Nordkappfestivalen er i kommunal sammenheng en liten sak, men prinsippet er viktig. Nordkappfestivalen viser at systemet med å sette ut oppgaver til private aktører fungerer på en tilfredsstillende måte.

Nordkapp kommune har nå utlyst festivalen for 2011.

Ingen kommentarer: