torsdag 2. desember 2010

En sak for Nordkapp

Ettersom det har vært relativ mange møter i Nordkapp med lite sakspapirer, bør denne saken i Kommunal Rapport være interessant. Den bør leses av administrativ og politisk ledelse.

Jeg har vært på møter der jeg har vært den eneste som sitter med papirene fra administrasjonen, fordi jeg har bedt spesielt om alle utredningene dagen før møtet. Mange politikere er rimelig dårlig orientert når viktige beslutninger blir tatt. Sånn er det og det er beklagelig.

Jeg har erfaringer fra tidligere perioder, men ingen ting tyder på at det har blitt forbedringer. Heller tvert imot.

Ingen kommentarer: