onsdag 22. desember 2010

Julehilsen fra Siv Jensen

Siv Jensen gleder seg til valgkampen, og sender en julehilsen til fremskrittspartipolitikerne i en video på frp.no.

Hun sier at det er mange flinke folk i Fremskrittspartiet som står på for et bedre samfunn med FrP-politikk.

Jeg er enig med Siv Jensen. FrP-politikk vil være en berikelse for mange kommuner, men det må være politikk som er skissert i landsmøtevedtatte program. I Nordkapp har ikke FrP-politikerne brukt mange kalorier på å fremme partiets politikk og det er en tragedie for det politiske ordskiftet. Forslag om FrP-politikk i Nordkapp vil dra alle partiene til høyre, også Høyre. Det vil være et pluss for lokalsamfunnet.

Les bloggposten Nordkapp FrP på dypt vann.

Det er ganske utrolig at jeg er den personen i Nordkapp som ønsker mest mulig FrP-politikk. Det bør være et tankekors for Renate Olsen og Per Tore Schjelderup, henholdsvis leder og nestleder i Nordkapp FrP.

Ingen kommentarer: