tirsdag 30. november 2010

Skjenkekontroller og diskriminering

Vet du hvordan skjenkekontrollen fungerer i Nordkapp? Tja, la meg forklare det enkelt. Kommunen har heldigvis satt ut denne tjenesten. Det kommer representanter til Magerøya, og har kontroll med utvalgte plasser som har fått skjenkebevillinger av kommunestyret. De siste årene, under Nordkappfestivalen, har en fotballdommer fra Alta besøkt Honningsvåg by.

I bransjen vet alle når det er kontroll. Det betyr at det er full skjerpings den dagen det er kontroll. Bedriftene er denne dagen pinlig nøye med å overholde lovverket. Naturlig nok, eventuelle lovbrudd kan gå utover skjenkerettighetene.

Statsråd Audun Lysbakken foreslår plakater om aldersgrenser, gjestelister og hyppige kontroller for å bekjempe utelivsdiskriminering, ifølge Dagbladet. Jada, det betyr mye de få gangene det er kontroll av skjenkesteder i kommunen.

Jeg mener faktisk at uteplassene skal ha lov til å diskriminere, men anbefaler det ikke. Dersom Odd-Arne Nilsen vil nekte kvinner eller innvandrere adgang til Nøden Pub, burde han hatt anledning til det. Rett og slett fordi han er eieren og har det økonomiske ansvaret for bedriften. Heldigvis er Nilsen en mann som skjønner at det bør være godt samspill mellom gjestene og han utøver ingen former for diskriminering.

Det beste virkemidlet mot diskriminering, er å avvikle ordninger med kvoteringer. Dersom staten går frem som et godt eksempel, vil det være lettere å få bedriftseiere med på laget. Kvotering er i praksis diskriminering. Så lenge staten diskriminerer, vil også private aktører benytte seg av virkemidlet.

Ingen kommentarer: