tirsdag 7. desember 2010

Kunnskapsmangel

Høyre og Fremskrittspartiet viste sin totale mangel på kunnskaper da kommunestyret behandlet den såkalte idrettsplanen i kommunestyret. At Høyre og Fremskrittspartiet ikke var på møtet som idrettsrådet arrangerte sammen med Finnmark Idrettskrets, kan være noe av forklaringen på elendige kunnskaper om idrettspolitikk.

Det var Arbeiderpartiet og SV som seilte saken inn i kommunestyret i tirsdagens møte. Werner Hansen var en flink og kunnskapsrik kaptein.

Svømmehallsaken er absolutt en sak for kommunestyret, men politikerne må bruke budsjettprosessen på denne saken. Det betyr at Lars Helge Jensen må drive med politikk og det er det lenge siden han har gjort.

PS: Innstillingene ble enstemmig vedtatt etter at Høyre heldigvis trakk sitt opprinnelige forslag.

Ingen kommentarer: