fredag 3. desember 2010

Fredrikstad-debatt i Nordkapp

Jeg ønsker en Fredrikstad-debatt i Nordkapp. Jeg ønsker at Høyre og Fremskrittspartiet skal følge partiprogrammet. Det betyr motstand mot eiendomsskatt.

I Fredrikstad gjorde Høyre og Fremskrittspartiet det jeg ønsker. Synd de tapte saken, men det er nytt kommunevalg i september 2011.

I Nordkapp har både Høyre og FrP stemt for eiendomsskatt. De gangene FrP har vært imot, har partiet brukt eiendomsskattpengene til kommunalt forbruk. Dette er uredelig spill fra et parti som skal være klinkende klar når det gjelder skatter og avgifter.

Ingen kommentarer: