mandag 6. desember 2010

Idrettsmøte med fantastisk oppmøte

Mandag kveld var det møte om idrettens kår i Nordkapp. Idrettsrådet hadde innkalt til møtet sammen med Finnmark Idrettskrets. Det var fantastisk oppmøte. Over 50 personer deltok og det er mye uansett hvilken arena en sammenligner med.

Det var mange politikere på møtet, spesielt fra Arbeiderpartiet og SV. Høyre, som jeg anser som frivillighetspartiet på Stortinget, deltok ikke. Det gjorde heller ikke FrP. Det er utrolig at Høyre og FrP driter i frivilligheten, en sektor som gjør det levelig for mange barn, ungdommer og voksne i Nordkapp. Dan Nilsen, kasserer i Høyre, var på møtet, men jeg regner ikke han som politiker ettersom han ikke har folkevalgte verv.

Deltakerne fikk vite mye om idrettsrådets oppgaver og hvor viktig idrettsrådet kan være. For egen del gjør jeg kun det jeg må gjøre i rådet, verken mer eller mindre. Jeg og en del andre medlemmer har kun vervene fordi foreningen vår, altså HT & IF, ba oss om det. Vi har ikke verv i idrettsrådet fordi lysten på vervene er stor.

Jeg tror også deltakerne fikk et innblikk i hvor viktig idrett er i Nordkapp og i Finnmark, og om rammebetingelsene idretten har. Jeg er én av dem som ikke roper om mer skattefinansierte penger, men jeg ønske like konkurransevilkår mellom de forskjellige uttrykkene. Det er ingen selvfølge at vi har et godt idrettsmiljø. Noen må organisere aktivitetene og oppgavene blir ikke løst av seg selv. Noen må gjøre jobben og den jobben blir gjort på dugnad av mange mennesker, men kanskje for få i forhold til kravene som idrettsbevegelsen må imøtekomme.

Gunn Heidi Henriksen (leder) og Thorbjørn Johnsen representerte Finnmark Idrettskrets i Honningsvåg og duoen gjorde en god jobb for et nesten fullsatt møterom på Corner.

Ingen kommentarer: