tirsdag 28. desember 2010

Vil bekjempe narkotikaturisme

Maastricht har fått medhold av EU-domstolen. Det betyr nye restriksjoner på salg av cannabis til utenlandske borgere som besøker den nederlandske grensebyen Maastricht.

Vedtaket i domstolen danner presedens for andre byer i Nederland, blant annet Amsterdam, dersom politikerne ønsker å hindre narkotikaturisme. Det betyr at utenlandske borgere, som bor i unionen, kan få problem med å besøke de kjente coffeeshopene. Flere restriksjoner betyr mer narkotikaomsetning på gaten, noe som igjen kan føre til økt bruk av sterkere rusmidler.

Coffeeshopene i Nederland har vært et vellykket virkemiddel i narkotikapolitikken. Ja kampen mot narkotika er tapt, men det er om å gjøre tapet så hederlig som mulig.

Det var Maastricht som vedtok et forbud mot salg av cannabis til utenlandske borgere. Marc Michel Josemans, eieren av en shop, klaget forbudet inn for en lokal rett, etter at det ble bevist at han hadde gjester uten fast bopel i Nederland på plassen Easy Going i Maastricht. I utgangspunktet vant han saken, men en høyere rettsinstans ba EU-domstolen vurdere saken og domstolen har fattet sin beslutning som betyr en mindre liberal politikk enn det som har vært vanlig.

Marc Michel Josemans mener forbudet gir ulik behandling av EU-borgere, og har utvilsomt rett i påstanden. Domstolen påpeker i dommen at det er ulovlig å omsette narkotika, selv om Nederland har tradisjoner med toleransepolitikk på dette området.

Coffeeshopene består
Nederland vil også i fremtiden vært et eldorado sammenlignet med Norge, fordi politikerne tror på en toleranselinje i kampen mot misbruk av narkotika.

For nederlandske borgere har dommen lite å si, men nordmenn som besøker landet kan i fremtiden slite med å ta en lovlig blås i landet som på mange måter har vært et forbilde for norske liberalister.

Mange fra Nordkapp har vært i Nederland, og har prøvd cannabis på lovlige utsalgsplasser. Trafikken til tulipanlandet vil nok vedvare, men det blir spennende å se hva dommen har å si for utviklingen i Amsterdam.

Ingen kommentarer: