mandag 20. desember 2010

Stopp DLD

Synes dette bildet sier det meste.

Det er Høyre som har nøkkelen i saken om datalagringsdirektivet. I programmet for inneværende stortingsperiode står følgende skrevet under kapitel 9: ”Høyre legger til grunn at personvernet må sikres på alle samfunnsområder. Ved vurderingen av behovet for nye etterforskningsmetoder må personvernhensyn veie tungt. Rettshåndhevelse er en offentlig oppgave. Høyre ønsker derfor en klarere regulering av og kontroll med den private ikkerhetsindustrien”.
9.4 For å sikre personvern og
ytringsfrihet vil Høyre:
• utrede grunnlovsfesting av personvernet.
• sikre loggføring av hvem som sjekker personopplysninger
i de store offentlige velferds-,
justis- og pasientregistrene, samt gi
den enkelte rett til å få vite hvem som vet.
• fjerne muligheten for å offentliggjøre de
samlede søkbare skattelistene.
• etablere personvernombud ved alle de store
offentlige institusjonene.
• styrke Datatilsynet.
• redusere overvåkingen i samferdselssektoren.
• hindre at offentlige postjournaler og lignende
gjøres søkbare gjennom de store søkemotorene.
• legge til grunn en restriktiv praksis for bruk
av overskuddsinformasjon.
• stille seg kritisk til innføringen av nye lover
som øker adgangen til, eller omfanget av,
overvåkning i samfunnet.
• oppheve blasfemiparagrafen.
• oppheve rasismeparagrafen når en ny universell
antidiskrimineringslov er på plass.

Ingen kommentarer: