torsdag 2. desember 2010

Tallene fra kommunen er klare

Nordkapp kommune har besvart spørsmålene Nordkapp idrettsråd, ved undertegnede, har sendt til kommunen. Godt jobbet av administrasjonen og godt å få se med egne øyner at idretten har relativt dårlige vilkår sammenlignet med andre uttrykksformer.

Jeg offentliggjør ikke tallene på bloggen. Jeg ønsker at medlemmene i idrettsrådet skal få se tallene før mine lesere får se dem.

Nå er ikke jeg tilhenger av økte skattefinansierte overføringer til aktørene i kulturmiljøet, men likebehandling er viktig. Vi konkurrerer og ulike vilkår gir skjeve konkurransevilkår. Enorme ulikheter kan i verste fall drepe frivillig sektor, en sektor som er ekstremt viktig for trivselen i Nordkapp.

Ingen kommentarer: