søndag 19. desember 2010

Hvorfor ikke Arbeiderpartiet?

Flere på Facebook reagerer på at jeg vil melde meg inn i Ap. Nå er ikke medlemskapet blitt registrert, men hvorfor skal jeg ikke melde meg inn i Ap?

Avstanden mellom partiene:
Avdelingsstyret for Oppvekst og kultur: Høyre og Ap er helt like.
Avdelingsstyret for Helse, omsorg og sosiale tjenester: Høyre og Ap er helt like.
Avdelingsstyret for Miljø og tekniske tjenester: Høyre og Ap er helt like.
Formannskapet: Høyre og Ap er helt like.
Kommunestyret: Høyre og Ap er helt like.

Jeg har altså vært medlem av et parti som stort sett hele tiden er på linje med Ap. Det er kun nyanser, små nyanser, som skiller partiene. Er det ulogisk at jeg er medlem av Arbeiderpartiet, er det like ulogisk at jeg er medlem av Høyre.

Forskjellen mellom Høyre og Arbeiderpartiet har i denne perioden vært tre millioner kroner. Tre millioner kroner i det kommunale budsjettet er en vits. Foruten året med tre millioner kroner i forskjell, har Høyre stemt sammen med Ap i de fleste saker. Når Høyre er Arbeiderpartiet, er det like greit å være medlem av originalen. I Nordkapp er Arbeiderpartiet det partiet som har makten. Slik har det vært og slik vil det forbli i overskuelig fremtid.

Jeg ønsker medlemskap fordi jeg har lyst å være på nominasjonsmøtet til Ap. Jeg ønsker kandidater i kommunestyret som ikke bruker skattefinansierte penger som fulle sjømenn. Jeg ønsker kandidater som kan redusere/fjerne eiendomsskatten. Jeg ønsker liberale kandidater. Forskjellen mellom Arbeiderpartiet og Høyre er ikke tilstede. Derfor er medlemskapet nokså naturlig.

I statsbudsjettdebatten på Stortinget var det i overkant av 10 milliarder kroner som skilte Høyre fra Ap. 10 milliarder kroner i statssammenheng er veldig, veldig lite. De små forskjellene mellom partiene er årsaken til at jeg faktisk kan bli medeier i Arbeiderpartiet. Stygt gjort, ja uten tvil. Smart? Ja!

Ingen kommentarer: