mandag 13. desember 2010

Ja til konkurranse i kommunesektoren

Mange borgere mener det er god politikk å konkurranseutsette kommunale tjenester.

Det er Perduco som har gjort en meningsmåling for NHO.

Blant dem som har gjort seg opp sin mening, er det flertall i alle politiske partier, med unntak av SV og Rødt, for konkurranseutsetting av kommunale tjenester.

Tjenestene det er snakk om, er alt fra snøbrøyting og renovasjon, til hjemmehjelpstjenester. Når det gjelder pleie- og omsorgssektoren, mener nesten halvparten at det i større grad bør bli konkurranseutsetting, ifølge nho.no.

Liberaleren forklarer hva som er konkurranseutsetting og privatisering.

I Tromsø er de rødgrønne politikerne allergiske mot private aktører.

Nordkapp har nettopp vedtatt budsjettet for 2011, uten at forslag om konkurranseutsetting ble lansert i kommunestyret. Det ligger et stort marked i forslag om mer effektiv drift. Et hint til Høyre og FrP.

Ingen kommentarer: