torsdag 16. desember 2010

Politikerne frykter terror i idrettsrådet

Da har Nordkapp idrettsråd etterkommet ønsket fra Nordea, som ønsker at kundene i banken skal følge loven og forskriften mot hvitvasking og terrorfinansiering. Jada vi er sent ute, men vi har ikke stresset med denne saken ettersom Nordkapp idrettsråd verken hvitvasker penger eller finansierer terrorvirksomhet.

Tidligere i år fikk vi brev fra Nordea om at kontoen måtte være registrert med fødselsnummer eller offentlig organisasjonsnummer.

Vi har vurdert ulike alternativer for å imøtekomme bankens krav, og har etter samtaler med kommunen gjort følgende vedtak:
”Nordkapp idrettsråd legger kontoen i Nordea under Nordkapp kommune. Bjørn Magne Solvik får i samarbeid med Werner Hansen ansvaret med å gi kommunen de opplysningene de trenger for at idrettsrådet følger vedtatt lovverk.

Idrettsrådet skal etter hvert årsmøte kontakte Nordkapp kommune med kontofullmakt/kontoopplysninger i henhold til styrevedtak”.

Å gå inn i det kommunale systemet er minst byråkratisk. Det gir oss også minimalt med arbeid i forhold til å følge opp vedtak om hvem som disponerer kontoen.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, er nok godt ment fra politikerne. Men loven skaper merarbeid for alle i frivillig sektor og loven har smutthull som kriminelle kan utnytte på enkle måter.

Ingen kommentarer: