torsdag 9. desember 2010

Fantastiske tall til høyrepolitikere

Det er mulig å effektivisere driften i mange kommuner, ifølge en rapport som Senter for økonomisk forskning presenterte på et seminar på onsdag.

Senter for økonomisk forskning mener effektiviseringspotensialet nasjonalt er på 15 prosent innen de viktigste sektorene i norske kommuner. Mindre kommuner har et større potensial enn større kommuner, ifølge Kommunal Rapport.

Ifølge rapporten avtar effektiviseringen desto mer penger kommunene får. Kommuner med mye penger er mindre effektive enn kommuner med lite penger. Småkommunetilskuddet kan være dødsstøtet for effektiv drift av Nordkapp kommune!

Hvis en skal ta tallene bokstavelig, og det gjør jeg, er det mulig å spare 30 millioner kroner i driften av Nordkapp kommune. Det betyr mye mer høyrepolitikk. Budsjettet for 2011 ble dessverre enstemmig vedtatt. Det betyr at Høyre ikke prøvde å vri kursen i en retning av mer effektivitet.

Andre høyrepolitikere i Finnmark, blant annet i Alta og Hammerfest, har med bakgrunn i rapporten fantastiske muligheter til å synliggjøre Høyre på en god måte.

Ingen kommentarer: