onsdag 8. desember 2010

Idrett, politikere og svømmehall

Jeg har i kveld sendt ut følgende leserinnlegg.

"Idrett, politikere og svømmehall

Ingen kan med troverdighet hevde at idrettsmiljøet i Nordkapp motarbeider svømmehallsaken. Faktumet er at ny svømmehall ikke har vært på sakskartet i idrettens organer, altså først og fremst idrettsrådet. Det er meningsløst å behandle en sak uten at noe konkret ligger på bordet. Ny svømmehall i Nordkapp er først og fremst en sak for kommunestyret på grunn den økonomiske størrelsen prosjektet vil ha for kommunens investerings- og driftsbudsjett.

Jeg er lei av at svømmehallsaken blir trukket frem hver gang kommunestyret behandler Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet. Uten en finansieringsplan vil ikke prosjektet få det vi ofte omtaler som tippemidler. Politikere som vil ha fortgang i arbeidet, må prioritere svømmehallsaken. Det må skje i budsjettet og økonomiplanen som kommunestyret vedtar. I 2011 skal Nordkapp kommune bruke over en kvart milliard kroner. Ingen parti eller kommunestyrerepresentanter prioriterte ny svømmehall i vedtakene som ble gjort 7. desember.

Kommunestyret satt for en del år siden penger av på fond til ny svømmehall, men fondet er borte og pengene gikk i det store sluket. Flere parti har siden 1991 programfestet nytt svømmebasseng i Nordkapp, uten at partiprogrammene har hatt betydning for vedtakene i kommunestyret. Ikke skyld på idretten eller idrettsrådet for at svømmehallprosjektet ikke er realisert!

I 2010 fikk idretten 41 prosent av kulturmidlene som Nordkapp kommune delte ut. Vi nyter også godt av gratis husleie for barn og ungdommer, en ordning som til sammen koster 475 000 kroner. Det er ikke disse ordningene som ødelegger for svømmerne.

Et nytt basseng i Nordkapp vil koste flere titalls millioner kroner. Den høye prislappen er årsaken til at kommunestyret må på banen. Prosjektet kan ikke og vil ikke bli realisert på samme måte som det vi klarte gjennom HT & IF Allianse. Når politikerne en gang prioriterer saken høyt nok, er jeg sikker på at idrettsbevegelsen vil være med på å dra lasset sammen med innbyggerne i Nordkapp.

Politikk er prioriteringer og politikerne har ikke prioritert nytt svømmeanlegg!

Med vennlig hilsen
Bjørn Magne Solvik
Leder, Nordkapp idrettsråd"

Ingen kommentarer: