fredag 10. desember 2010

Meningsmåling: DLD

Regjeringen har samtykket til datalagringsdirektivet i statsråd i dag. Nå er Stortinget neste stopp for datalagringsdirektivet og i Stortinget har Høyre en nøkkelrolle.

Mitt spørsmål er: Bør Høyre si ja eller nei til datalagringsdirektivet? Meningsmålingen ligger oppe til høyre.

Av stortingspartiene er kun Arbeiderpartiet for, mens de øvrige er imot. Høyres stortingsgruppe har, i alle fall offisielt, ikke tatt et endelig standpunkt i saken.

Ingen kommentarer: