fredag 31. desember 2010

Krangel mellom mor og sønn

Jeg er ikke tilhenger av monarkiet. Jeg mener offentlig makt ikke skal gå i arv. Min gamle mor derimot, hun er veldig for den styreformen vi har i Norge. Vanligvis diskuterer vi høylytt, men i dag kan jeg si at kongen holdt en god nyttårstale. Han snakket masse om frihet og han forsvarer full ytringsfrihet.

--Vi er avhengig av meningsbrytning og offentlig debatt for å vokse som samfunn. Derfor er det farlig når ekstreme strømninger ikke kommer klart til uttrykk – hvor de kan imøtegås i åpenhet.
I Norge skal frihet og likeverd gjelde for alle. Ingen skal kunne skremmes til taushet, sa kongen i nyttårstalen som er publisert på kongehuset.no.

Les artikler Liberaleren har publisert om monarkiet.

Ingen kommentarer: