mandag 20. desember 2010

Solvik smiler som en sol

Da jeg var superaktiv som politiker for mange, mange år siden, ble saken om den kommunale konsesjonsordningen for videoomsetning behandlet i det jeg antar var kulturstyret. Jeg raste mot ordningen og mente stortingspolitikerne var formyndere som påla næringsdrivende og kommunen en slik konsesjonsordning. Få i kulturstyret hadde hørt om ordningen og ettersom konsesjonsordningen var lovpålagt, fikk vi på plass en fornuftig administrering og kontrollfunksjon. Jeg mener Edelh Ingebrigtsen var byråkrati og jeg antar at jeg flesket til med at aktørene må få omsette videogram uten politisk innblanding.

I dag fikk jeg meldingen om at konsesjonsordningen er opphevet og lovendringene trer i kraft 1. januar 2011. 15-20 år foran tiden; det er hyggelig det! :-)

Wow; jeg fant jo en artikkel fra 2006 der jeg skriver at jeg skal sende regjeringen et innspill om å avvikle denne konsesjonsordningen.

Ingen kommentarer: