torsdag 23. desember 2010

Effektiv drift i Porsanger

Porsanger kommune kommer veldig godt ut av en måling på effektivitet.

Les Kommunal Rapport for mer om undersøkelsen.

Ingen kommentarer: