tirsdag 21. desember 2010

Politikere og rådmenn

Hva er det med politikernes forhold til rådmenn? Rådmannen er det beste verktøyet politikerne har til å utøve politikk. Rådmannens rolle er kort fortalt å utrede samt å iverksette vedtak, og rådmannen har ansvaret for den daglige driften i kommunen. Gode rådmenn vokser ikke på trær, enkelt og greit.

Nordkapp har i inneværende periode hatt en rådmannssak, dessverre enstemmig i formannskapet. Nå har Porsanger kommune fått en rådmannssak, ifølge Finnmark Dagblad.

Jeg har som politiker sjelden/aldri hatt problemer med rådmannen, eller kommuneadministrasjonen/sektorsjefene. Jeg har fremmet hundrevis av forslag. Det som har blitt vedtatt, har rådmannen på en utmerket måte iverksatt.

Jada rådmannen/sektorsjefer har vært uenige med meg og vi har hatt flotte diskusjoner i pausene. Diskusjonene med Arvid Bye forblir uforglemmelige for meg, men han var en flott representant i rådmannskollegiet. Når jeg, altså en radikal jævel, lever godt med rådmenn, må mange andre politikere kunne gjøre det samme. Rådmannen er politikernes beste venn!

Jeg er enig med Porsanger Høyres Knut Roger Hanssen. Porsanger kommune skylder Gunnar Lillebo en unnskyldning. Ordfører Mona Skanke skulle ha lukket møtet og burde brukt kommuneloven:
”Et folkevalgt organ kan vedta å behandle en sak for lukkede dører hvor hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette. Debatt om dette foregår for lukkede dører hvis møteleder krever det eller vedkommende organ vedtar det. Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører”.

Jeg grøsser av å lese kveldens oppslag på FD.no.

Ingen kommentarer: