tirsdag 7. desember 2010

Enighet om en kvart milliard kroner

Det er ingen forskjeller mellom de politiske partiene i Nordkapp. I dag ble budsjettet for 2011 vedtatt i kommunestyret og alle partiene er enige i omtrent alle punktene som betyr et forbruk på over en kvart milliard kroner. En så stor enighet er rørende, men det er en tragedie for den politiske debatten at kommunestyret består av en stor sosialdemokratisk masse, uten opposisjon. Også om politikk må det være konkurranse!

Høyre og FrP er for eiendomsskatt og kom ikke med ett eneste endringsforslag. Det skal bli artig å fortelle til Jan Tore Sanner og Siv Jensen i neste års kommunevalgkamp. Både Høyre og FrP kommer til å hamre løs på eiendomsskatten, men i Nordkapp er alle partiene for at borgerne skal betale husleie på eget hus/eiendom.

Det var uenigheter om noen tusenlapper, altså noen tusenlapper av et budsjett på en kvart milliard kroner. FrP ønsket bevilgning til diabetessykepleier fra kommunestyret, mens flertallet bestående av Ap og SV mente stillingene skulle tas av egne rammer i helse og sosialsektoren. Høyres forslag, støttet av FrP, om å utsette 3D-investeringer på kinoen til 2012, falt. SVs forslag om å fremskyve investeringen på kirkegården, falt. I tillegg fikk Høyre tilslutning om gjennomgang av organisasjonen, for å forklare vedtaket enkelt.

Dagens budsjettvedtak gir meg et stort problem. Enigheten i kommunestyret gjør at jeg sliter med hvilket parti jeg skal stemme på i 2011. Jeg er ingen sosialdemokrat og partiene i Nordkapp er svært orientert mot rødt.

Politikere og parti som er opptatt av svømmehallsaken brukte ikke budsjettprosessen til å fronte saken. Igjen er det stor forskjell mellom ord og handling.

Ingen kommentarer: