onsdag 15. desember 2010

Kiosker og bensinstasjonen vil slite!

Dersom politikerne vedtar en bevillingsordning for salg av tobakk, vil det bli en drastisk reduksjon i antall utsalgssteder.

Helsedirektoratet anbefaler bevillingsordning for tobakksprodukter. To modeller er lansert i forslaget som Helse- og omsorgsdepartementet har til behandling.

Ett alternativ er å innføre en ordning der kommunene bestemmer hvem som får lov til å selge tobakk, mens den andre varianten innebærer å gi bevilgning til de stedene som i dag selger øl, ifølge aftenposten.no.

Konsesjonsordninger er urettferdighet satt i system, fordi myndighetene bestemmer hvilke aktører som får konkurrere om kundene. De som faller utenfor får vanskelige vilkår. At konsesjonsordninger også bryter med eiendomsrettigheter skal være unødvendig å nevne.

Kampen mot tobakk er viktig for formynderne. Tidligere i desember publiserte Helsedirektoratet en rapport som viser at de samfunnsøkonomiske kostnadene ved røyking i Norge er opp mot 80 milliarder kroner per år. Et håpløst tall fordi frihet gir folkehelsegevinst og tobakksalget gir betydelige inntekter/reduksjon av utgifter i samfunnsøkonomien.

Dersom Helsedirektoratet får gehør for én av modellene, vil det bety at Nordkapp mister utsalgsplasser. Jeg frykter at kiosker og bensinstasjoner mister muligheten til å tilby kundene lovlige varer. Mix Mett & Go og Storkiosken Honningsvåg er to aktører som vil slite med en bevillingsordning.

Ingen kommentarer: