fredag 17. desember 2010

Idar Jensen er høyremann

Det er en meget god grunn til at Idar Jensen og andre i næringslivet sympatiserer med Høyre. De ønsker et samfunn med større frihet og mer mangfold.

Innenfor lovverket gir Idar Jensen og Per Gunnar Uttakleiv befolkningen gode tilbud gjennom butikker som har langåpent. Tilbudet er en berikelse for befolkningen.

AUF mener det er latterlig at det er mulig å handle julegaver sent om kvelden. Formyndere!

Stortingsrepresentanter fra FrP har fremmet forslag om å avvikle reguleringer slik at det blir mer frihet for næringsaktørene og befolkningen. Forslag kommer ikke til å få tilslutning, men det er viktig å fortsette liberaliseringen av politikken på området handel. Nedstemt denne gangen, men tilslutning ved neste korsvei.

Ingen kommentarer: