fredag 10. desember 2010

Det verste av det verste

Den rødgrønne regjeringen har lagt frem mye rart, men dagens sak om datalagringsdirektivet er kanskje det verste.

I dag tidlig sendte Justis- og politidepartementet ut en pressemelding, og kommenterte lovforslaget som har blitt utarbeidet i fellesskap av Samferdselsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Justis- og politidepartementet. Regjeringen, eller Arbeiderpartiet, mener direktivet er viktig for å bekjempe kriminalitet, noe som er en tullete påstand.

I Danmark vil liberale krefter fjerne den delen av terrorlovgivningen som forplikter teleselskapene til å gjemme borgernes opplysninger i ett år. Årsak; det er et kostbart og vidtgående system, og resultatene står ikke i forhold til målsetningene.

Arbeiderpartiet må i Stortinget ha støtte fra Høyre for å få igjennom denne saken. I partihøringen som Høyre gjennomførte, var det betydelig motstand mot DLD i partiet. Det bør stortingsgruppa ta innover seg når saken kommer til Stortinget.

Ingen kommentarer: