mandag 27. desember 2010

Takk, Navarsete

Den beste nyheten for kommunepolitikerne bør i dag være at kommunalminister Liv Signe Navarsete vil innskrenke statens makt over kommunene. Dersom VG har sitert senterpartilederen korrekt, skal kommunene få større frihet. Liv Signe Navarsete deltar i en flertallsregjering og regjeringen kan innfri ønskene til SP-lederen.

Norske kommuner må få mer frihet av staten. Det betyr staten må slutte med en irriterende overstyring. La kommunepolitikerne få anledning til å sette klare grenser for politikk. Mer frihet vil gi større mangfold i kommunesektoren. Ulike lokale løsninger vil stimulere til forbedret bruk av skattefinansierte penger.

KS mante til kommuneopprør, ifølge NRK.no. Kanskje gir opprøret resultater raskere enn tenkt?

Ingen kommentarer: