mandag 20. desember 2010

Hammerfest Høyre med alternativt budsjett

Hammerfest Høyre driver med politikk og viser forskjellene mellom Arbeiderpartiet og Høyre. Jeg skal ikke gå inn på de ulike tiltakene, men kun juble for høyrepolitikere som ikke sluker alt som kommer fra Arbeiderpartiet helt rått.

Politikk er å prioritere. Høyre og Arbeiderpartiet skal på noen områder prioritere ulikt.

Hammerfest Høyre har foreslått: Rive reingjerdet rundt byen! Redusere kommunens bilpark! Opprettholde sommerjobb til ungdom som tiltak! Opprette flere lærlingeplasser i Hammerfest kommune! Opprettholde tilskuddet til Sommerfeber. Høyre har gått inn for flere barnehageplasser...! Høyre har foreslått tilskudd til Hammerfest Alpinklubb og Høyre har foreslått en løsning på ny fotballhall i Hammerfest.

Hammerfest Høyre har også foreslått anbudsutsetting av tjenestepensjon. Konkuraranseutsetting av veivedlikehold og reduksjon av eiendomsmassen i Hammerfest Eiendom KF. Jeg må innrømme at jeg liker denne biten av forslaget fantastisk godt!

Høyres alternative budsjett for Hammerfest kommune ble ikke vedtatt, men Hammerfest Høyre har fremmet et budsjett partiet kan gå til valg på i 2011. Hammerfestinger, dere bør stemme Høyre!

Fantastisk bra jobbet, Hammerfest Høyre! Jeg skulle gjerne hatt Raymond Robertsen og Fred Johansen i Nordkapp.

Også Hammerfest FrP fremmet forslag, men jeg har ikke full oversikt over hva Siv Jensens kamphaner i Hammerfest mener om 2011-budsjettet.

Ingen kommentarer: