tirsdag 28. desember 2010

Skatteberegning 2011

Hvor mye kommer du til å betale i skatt i 2011? Dine Pengers skattekalkulator, som er publisert på portalen til VG, gir det et innblikk om hvor mye penger politikerne tar fra deg det neste året.

Skatt er et verdispørsmål
Skattenivået definerer hvor mye politikerne skal bestemme over borgerne, og i dag har politikerne altfor stor makt over oss. Skattenivået definerer hvor omfattende staten skal være, og i dag er den norske staten altfor stor.

I Nordkapp har vi eiendomsskatt og det eneste denne skatten har bidratt til, er å videreføre ineffektiv drift i Nordkapp kommune.

Ingen kommentarer: