lørdag 30. oktober 2010

Svar til Anne Sivertsen & co

Jeg har for to minutt siden sendt følgende leserinnlegg til Finnmarksposten og Finnmark Dagblad, som svar til utvalget som kritiserte meg i den siste utgaven av Finnmarksposten:

"Krigen mot narkotika, en tapt krig

Samarbeidsutvalget reagerte, ifølge Finnmarksposten fra 28. oktober 2010, på at jeg vil legalisere narkotika. Jeg har jobbet for en liberal ruspolitikk i mange år og endelig skjønte utvalget dette.

Jeg har diskutert ruspolitikk med utvalgsmedlem Anne Sivertsen en rekke ganger. Spesielt på 90-tallet da jeg representerte Fremskrittspartiet i det som het helse- og sosialstyret. Hun mente da at en liberal alkoholpolitikk ville være en katastrofe for kommunen. I dag, 17 og 18 år etter debattene, har Nordkapp kommune en nokså liberal alkoholpolitikk. Det er i tråd med det jeg sa i debattene mot Sivertsen og politikken har vært vellykket. At Vinmonopolet etablerte seg i Nordkapp har medført at smugling og hjemmebrenning omtrent har blitt fremmedord. Når Anne Sivertsen er uenig med meg, har jeg inntatt et korrekt standpunkt.

Vinmonopolet, salgsbevillinger og skjenkebevillinger, sikrer kontrollert tilgjengelighet av alkoholholdige drikkevarer. En liberal alkoholpolitikk har bred politisk tilslutning fordi det bekjemper illegal omsetning av alkohol, og dermed svart økonomi og kriminalitet. Den politiske kursen har full støtte på Stortinget. Til og med Kristelig Folkeparti støtter vinmonopolordningen!

Selv om politikerne har legalisert alkohol, jobber blant annet idrettsbevegelsen forebyggende ovenfor barn og ungdommer. Alkohol er lovlig, men vi oppfordrer ingen til å drikke.

Jeg skal ikke spekulere om hvorfor veldig mange mennesker ruser seg. Det har bestandig vært slik. Jada det er dumt med rus, men vi kan ikke på en vellykket måte forby dumskap.

I fengsel
Jeg har hatt den tvilsomme æren av fengselsstraff. Jeg har sittet 7 måneder i Vadsø kretsfengsel, altså 90 og 120 dager i et lukket samfunn. Selv om Vadsø kretsfengsel er en lukket institusjon, var det betydelig med cannabis i fengslet. Når politikerne ikke klarer å holde et fengsel fri for narkotika, hvordan skal de samme politikerne holde en åpen, nokså liberal rettsstat fri for narkotika? Umulig! Derfor hevder jeg at krigen mot narkotika er tapt. Ikke bare i Norge, men i hele verden. Dubai har for eksempel dødsstraff for omsetning og besittelse av narkotika; likevel er det mange borgere som roter med stoff. Vi, når jeg skriver vi mener jeg egentlig formynderne, kjemper en håpløs kamp!

Bekjemp kriminalitet
Jeg vil liberalisere narkotikapolitikken. Min målsetning er å legalisere salg, men all liberalisering vil være et stort fremskritt. Derfor jubler jeg også for forslag om avkriminalisering. Legg merke til at det er stor forskjell mellom legalisering av narkotika og avkriminalisering av de samme stoffene.

Jeg ønsker ikke en ny kurs for at borgerne skal få ruse seg i hjel. Det skjer allerede, selv om vi har et totalforbud i Norge. Jeg ønsker en ny kurs slik at vi får kontrollert tilgjengelighet. Vinmonopolet sikrer en begrenset og kontrollert tilgjengelighet av sterke alkoholholdige drikkevarer. En lignende ordning vil fungere tilsvarende på narkotiske stoffer.

En coffeeshop i Nederland er et utsalgssted for cannabis til personlig bruk, hvor praksisen er tolerert og regulert av lokale myndigheter. Ordningen er genial, fordi brukerne kjøper hos lovlige aktører og ikke hos kriminelle. I Norge er det motsatt og politikerne har bidratt til at kriminelle miljø tjener ekstremt med penger.

I et åpent marked vil det i stor grad være avgiftspolitikken som regulerer om det skal være store mørke tall eller ikke. Høye avgifter gir stort spillerom for kriminelle. Lave avgifter gir omsetning på lovlige utsalgssteder.

Den norske narkotikapolitikken er det beste eksemplet på at forbudet ikke fungerer. Et hvert menneske tilpasser seg begrensninger, og enhver regulering har en rekke forutsette og uforutsette bivirkninger.

La meg sitere økonomen Milton Friedman: ”Hvis du ser på krigen mot narkotika fra en ren sosialøkonomisk synsvinkel, så er statens rolle å beskytte narkotikakartellet”, sitat slutt. Jeg ønsker narkotikakartellene dit pepperen gror.

Jeg kunne argumentert for legalisering av narkotika på et prinsipielt grunnlag med fokus på eiendomsrettigheter, men lar for enkelhetsskyld vær.

Politikken endres
Narkotikapolitikken er i endring. Da liberalister snakket om legalisering for 20 år siden, ble vi sett på som skrullinger. I dag er det mange som deler våre meninger.

På tirsdag 2. november, altså to dager før dette nummeret av Finnmarksposten er i salg, skal California stemme for cannabislegalisering. Det er i skrivende stund jevnt løp mellom tilhengerne og motstanderne. Skulle cannabis bli legalisert i California, vil det være et stort fremskritt i kampen mot organisert kriminalitet samtidig som det vil forbedre statens økonomi. Vi som ønsker en ny kurs, følger avstemningen nøye.

Med vennlig hilsen
Bjørn Magne Solvik
Fortsatt idrettsmann, høyremedlem og liberalist"

3 kommentarer:

Anonym sa...

Veldig bra Bønna, stå på. Du kan jo spørre sivertsen hvor hennes sønn kjøpte hasj da han røkte som mest..

Solvik sa...

Anonym, for meg er det ukjent at Sivertsen har en sønn som har kjøpt hasj. Hvis det stemmer, har han kjøpt på det illegale markedet som jeg vil bekjempe.

Anita Nyholt sa...

Det ble 46% JA og 54% NEI til legalisering av cannabis i California. Det er flere årsaker til at prop 19 ikke fikk flertall, bla usikkerheten rundt hvilke reguleringstiltak de enkelte distrikter ville iverksette, velgerne kunne ikke vite nøyaktig hva lovendringen ville føre til for dem: http://luhm.no/?p=840