fredag 29. oktober 2010

Nominasjonsprosesser

Arbeiderpartiet er godt i gang med nominasjonsprosessen, og er etter det jeg kjenner til det partiet lokalt som har kommet lengst foran neste års kommunevalg.

Jeg oppfordrer medlemmene i partiene om å engasjere seg i prosessene. Fra nå og frem til nominasjonsmøtene har medlemmene muligheten til å påvirke de ulike listeforslagene.

Bruk eierskapet som et partimedlemskap gir!

Det er en spennende periode i månedene som kommer. Det er spenning knyttet til de forskjellige ordførerkandidatene, men også hvem som stiller liste i Nordkapp i 2011.

Kristina Hansen har sagt ja til nominasjonskomiteen. Ingen bombe akkurat. Hun har aldri hatt større politisk makt enn hun har nå, men hun bruker naturlig nok makten på en annen måte enn jeg setter pris på.

Ingen kommentarer: