lørdag 2. oktober 2010

Hev tollgrensen nå!

FpU med nettaksjonen Hev tollgrensen nå.

FpU får aldri tilslutning for forslagene hos proteksjonistiske politikere, men det er viktig med en debatt om mer rettferdig handel.

Ifølge Nettavisen har partiene lovet å heve tollgrensen, men ingenting har skjedd. Denne saken skaper politikerforakt!

Ingen kommentarer: