tirsdag 26. oktober 2010

Redusert ytringsfrihet gir idrettsbevegelsen utfordringer

Forbudet mot spillreklame i Norge, kan bety at Norge blir vraker som arrangør av store mesterskap.

Fravær av store internasjonale mesterskap i Norge trenger ikke å være en ulempe ettersom mesterskapene som regel blir skattefinansiert. OL på Lillehammer og det kommende sjakkmesterskapet i Tromsø ble og blir finansiert over offentlige budsjett. Likevel er det synd at redusert ytringsfrihet skal utelukke norske arrangører.

Reklame for spillselskap i Norge er ulovlig fordi selskapene ikke har konsesjon for drift i Norge. Uten konsesjon, ingen reklame. Norsk Tipping har konsesjon og selskapet bruker mye penger på å markedsføre de ulike tilbudene. Politikerne har gitt Norsk Tipping monopol med alle ulempene det gir.

Aftenposten.no melder at Norges Idrettsforbund har bedt om et møte med Lotteri- og stiftelsestilsynet, for å få klargjort reglene. Reglene er rimelig klare; uten konsesjon i Norge, ingen reklame på norsk jord. Reglene skal være kjente for idrettsbevegelsen som blant annet har motarbeidet Manglerud Star Toppfotball.

Tippeselskapene mener at den norske spillpolitikken er ulogisk fordi myndighetene tolererer aktiv markedsføring og salg av spill i Norge gjennom Norsk Tipping, men nekter andre aktører adgang til markedet fordi da kan det bli mer spilleavhengighet. Hvis Norsk Tipping kan tilby spill uten at samfunnet raser sammen, må også andre selskap kunne tilby de samme spillene. Selskapene ønsker et konkurranseutsatt marked som er strengt regulert. Dette vil tjene de norske konsumentene gjennom bedre gevinstmarginer og økt konsumentansvar fra bransjen. Innenfor rammene av en slik regulering vil selskapene også støtte norsk idrett og kulturelle formål, slik Manglerud Star hevder i forsvaret for sin sak.

Flere aktører på det norske markedet, vil bety mer åpenhet om gambling på internett og det kan regulere bort mange useriøse pokerklubber i dette rødgrønne landet.

Også på dette området er frihet en god oppskrift, og jeg ønsker full ytrings- og etableringsfrihet.

Foran fotballtinget som ble arrangert tidligere i år, fremmet jeg et forslag i styret til fotballgruppa i HT & IF om at vår delegat på tinget skulle gå inn for å liberalisere den norske spillpolitikken. Forslaget ble dessverre nedstemt og dermed er styremedlemmene i fotballgruppa med på å forsvare redusert ytringsfrihet i Norge.

Ingen kommentarer: