tirsdag 19. oktober 2010

Kystruteanbudet

Det har i Finnmark vært en rekke medieoppslag om kystruten, også kalt hurtigruten. Fylkes- og lokalpolitikerne mener anbudet som regjeringen har sendt ut, er dårlig. I ordskiftet har alle krevd at dagens ruter blir videreført.

Jeg er overrasket over at alle politikerne i kyst-Norge vil videreføre en politikk som medfører skattefinansierte overføringer til en aktør i cruisemarkedet. Subsidiene gir ulike konkurransevilkår, og gjennom tilskuddet til Hurtigruten ASA er politikerne med på å subsidiere cruisetrafikk. Det er merkelig at det store politiske flertallet vil ha et marked med ulike konkurransevilkår mellom aktører som kjemper om kundene.

Ikke en gang Høyre ønsker en annerledes politikk med like konkurransevilkår. I stortingsprogrammet for denne perioden står det at partiet skal jobbe for at hurtigruten skal bestå; kapitel 7 i det omfattende programmet som Høyre gikk til valg på.

Debatten i Høyre før landsmøtet vedtok programmet, var mye mer spennende. På bloggen som partiet etablerte i programprosessen, er mange høyrepolitikere skeptisk til en skattefinansiert kystrute. Skeptikerne ble stemt ned og Høyre er sammen med andre parti for skattefinansiert subsidier av cruisetrafikken.

Subsidiene, ikke bare på dette feltet; men på mange felt, er årsaken til det høye skatte- og avgiftsnivået vi har i Norge.

Ingen kommentarer: