tirsdag 19. oktober 2010

Fy flate, vi betalte mye skatt i 2009

Skatteoppgjøret for inntektsåret 2009 viser at lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende har bidratt med nesten 342 milliarder kroner i skatt, ifølge en pressemelding som Skatteetaten har sendt ut i dag.

Skatteoppgjøret er bare en del av oversikten over inntektene staten henter fra borgerne.

Skatt er et verdispørsmål
Skattenivået definerer hvor mye politikerne skal bestemme over borgerne, og i dag har politikerne altfor stor makt over oss. Skattenivået definerer hvor omfattende staten skal være, og i dag er den norske staten altfor stor.

Politikere: Tja; Kristina Hansen, Lars Helge Jensen, Arne Basso, Kari Lene Olsen, Raymond Robertsen, Siv Jensen, Carl I Hagen, Kristin Halvorsen. Altså hyggelige personer, men ingen supermenn eller superkvinner.

Når jeg skriver staten, er det fordi vi har en enhetsstat i Norge. Det omfatter hele offentlig sektor.

Ingen kommentarer: