onsdag 27. oktober 2010

SV mot høyre?

SV-ordførerne her i landet står til høyre for Ap-ordførerne i synet på skatt, pensjonsalder og privatisering, ifølge Kommunal Rapport.

I Nordkapp er det vanskelig å sette SV-politikerne i en fast bås. For det første er det bred enighet om de fleste politiske vedtakene som har blitt fattet i Nordkapp. For det andre har SV i Nordkapp vært superpositiv til privatskole i Nordvågen. For det tredje; SV har vært imot å endre skolestrukturen, et tiltak som har vært positivt for kommunens økonomi. Partiet har i denne perioden budsjettert med penger fra Rica, en budsjettpost som ble tatt fra løse luften. Forslaget om Rica-penger i kommunens budsjett kan karakteriseres som fullstendig useriøst. Rica betaler det de skal betale til Nordkapp/staten i form av skatter og avgifter.

SV i Nordkapp har altså forsvart økte driftsutgifter og utenkelige inntekter, men har vært for privatskole. Altså hummer og kanari, også kalt pragmatisme.

Ingen kommentarer: