tirsdag 26. oktober 2010

Solvik tar en Mellem

Norge har scoret høyt Prosperity index fra "The Legatum Institute". Sosialdemokraten Fredrik Mellem, leder i Oslo Arbeidersamfunn, gir Arbeiderpartiet æren for at Norge visstnok er verdens beste land.

Jeg leker meg perioden jeg husker fra Nordkapp kommune, en kommune Arbeiderpartiet har styrt i veldig mange år. Stort sett har partiet hatt rent flertall, selv om det har variert litt.

Odd Holmgren var ordfører i 12 år, altså i tre perioder. Hans Arvid Hansen overtok i 1991. Kommunen ble styrt av Bjørn Pettersen en kort periode før Bernt-Aksel Jensen ble ordfører i 1999. Ulf Syversen var ordfører fra 2003 til 2007 og nå er Kristina Hansen ordfører.

I alle disse årene har det gått en vei med Nordkapp, nedover. Det har vært ekstrem fraflytting og økonomien er nokså dårlig. I dag er vi en ROBEK-kommune. Den kommunale bygningsmassen er slitt og Honningsvåg svømmehall har åpent på nåde. Mangellappen på mislykket AP-styre er lang.

Arbeiderpartiet har styrt og stått i spissen for mange av vedtakene, men i motsetning til Mellem vil jeg trekke frem at et bredt flertall fra flere parti har stått bak politikken i Nordkapp siden 1928. Det samme gjelder på Stortinget. Når Arbeiderpartiet tar æren for det gode i Norge, er det en sterk overdrivelse. Et bredt flertall har gjort Norge til et godt land å bo i. Borgerne betaler gjennom skatter og avgifter en høy pris for velferden.

Ingen kommentarer: