lørdag 16. oktober 2010

Sjokkert journalist?

Jeg fikk i ettermiddag telefon fra Finnmark Dagblad. Journalisten synes tydeligvis at det var merkelig at noen i Finnmark forsvarte en annerledes narkotikapolitikk, og viste til dagens artikkel på Liberaleren.

Det liberalister hevder i narkotikadebatten, er det heldigvis flere og flere som mener.

Det eneste politikerne kan gjøre, er å regulere hvor stort det illegale markedet skal være. En restriktiv politikk medfører et stort svart marked slik det er i dag. En liberal politikk med liberalisering, eller en form for liberalisering der forbudslinjen ikke er helt absolutt, ville ha begrenset det illegale markedet. Ingen av løsningene ville ha medført stopp i omsetningen, men en ny linje med hvit omsetning ville ha gitt politikerne større kontroll med omsetningen og påvirkningsmuligheter på rammevilkårene for aktørene som opererer i dette markedet.

Vinmonopolet er den tverrpolitiske løsningen på kontroll av alkoholholdige drikker. Det er et skrikende behov for lignende utsalg av narkotiske stoffer.

Drømmen om et fritt marked forblir en drøm, men narkotikapolitikken er i bevegelse og en liberalisering er ikke langt unna.

Ingen kommentarer: