mandag 4. oktober 2010

Mitt filmfestivalforslag

Lars Helge Jensen (H) har fått omtale for forslaget han fremmet i kommunestyret i filmfestivalsaken. Jeg er enig med Jensen, men hadde nok fremmet et annerledes forslag på vegne av Høyre dersom jeg hadde Jensens posisjon.

Mitt forslag:
Nordkapp kommunestyre ønsker at Nordkapp Filmfestival blir etablert som en enhet utenfor Nordkapp kommune. Enheten skal få avtale med Nordkapp kommune om å leie fasiliteter til kostpris slik at det er muligheter for å arrangere festivaler også i fremtiden.

Ulemper med forslaget:
Ingen ulemper, selv om filmfolket kanskje vil hevde festivalen mister tilskudd fra Film & Kino.

Fordeler med forslaget:
Det hadde blitt et skille mellom Nordkapp kommune og Nordkapp Filmfestival, noe som er viktig av hensyn til andre private aktører. Forslaget medfører ingen endringer av tilskuddet til festivalen som allerede er bakt inn i budsjettet til Oppvekst og kultursektoren. Debatt om tilskuddet er en budsjettsak på lik linje med andre økonomiske spørsmål i Nordkapp kommune.

Forslaget hadde ikke fått flertall, men det ville vært i tråd med det Høyre mente i forrige periode i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur. Forslaget ville medført et klart skille i kommunestyret, mellom Høyre og de røde partiene. Det skillet er uklart med det forslaget Jensen fremmet på vegne av Høyre.

1 kommentar:

Anonym sa...

Det er nå bra at kommunen skal starte å drive med butikk også. Æ har litt løst å foreslå at kommunen burde starte med ett nytt utested også, regne me at dem skal ha telt i filmfestivalene fremover også.