torsdag 14. oktober 2010

Skattetrykker øker

Fra 2006 til 2009 har eiendomsskatten økt med 1,6 milliard kroner, ifølge Kommunal Rapport.

I 2009 betalte norske borgere nesten 6,5 milliarder kroner i eiendomsskatt. Det betyr at veldig mange lokalpolitikere bruker borgere med eiendommer som en melkeku istedenfor å kutte i skattefinansierte tjenester.

I 2009 hadde nærmere 40 prosent av kommunene innført eiendomsskatt, altså husleie på eget bygg.

Les mer om eiendomsskatt, en artikkel som ble publisert 15. juni 2007.

Nordkapp har eiendomsskatt fordi politikerne ikke gidder å kutte i tjenester eller omorganisere den kommunale driften. I neste års valgkamp bør eiendomsskatt være et sentralt tema!

Ingen kommentarer: