tirsdag 19. oktober 2010

Frihet er god folkehelse

Denne pristildelingen setter jeg stor pris på. Per Fugelli har nemlig fått Karl Evangs pris for 2010.

Per Fugelli mener at hver enkelt borger eier egen kropp, og har rett til å gjøre egne valg. Frihet er god folkehelse!

Per Fugelli er en flott motpol til alle formynderne som vil forby blant annet tobakksprodukter. Takk og pris for at vi har Per Fugelli i den offentlige debatten.

Mer om prisen på Liberaleren.

Ingen kommentarer: