mandag 25. oktober 2010

Omsorgs-Norge 2010

TV2 har virkelig jobbet med statistikken som ble presentert i kveld. Nordkapp kommer bra ut, selv om 2 innbyggere venter på sykehjemsplass eller omsorgsbolig.

Nordkapp kommune har satset på hjemmebasert omsorg, en satsing det har tverrpolitisk enighet om som så mye annet i kommunen.

Vi bruker, ifølge TV2, mer enn landsgjennomsnittet på dette formålet. Det betyr at det er rom for å effektivere tjenesten, uten at tilbudet blir dårligere.

Hvis ikke denne delen av kommunens drift blir effektivisert, vil sannsynligvis pleie og omsorg ta en større del av den såkalte budsjettkaken. Det vil for eksempel på utover skole.

Ingen kommentarer: