søndag 31. oktober 2010

Cannabiskulturen

Kronikken Cannabiskulturen som er publisert på Dagbladet.no er en kronikk jeg håper befolkningen i Nordkapp leser. Det er Sveinung Sandberg, postdoc i sosiologi, og Willy Pedersen, professor i sosiologi, som har skrevet kronikken.

Kronikken glir rett inn i narkotikadebatten som pågår i Finnmark.

Jeg har samtidig publisert en ny meningsmåling med følgende spørsmål: Bør cannabis bli legalisert? Svar ja eller nei. Meningsmålingen ligger øverst i bloggen.

Hvis du er nysgjerrig på om jeg benytter meg av cannabis, er svaret nei. For meg er øl, rødvin og Black Russian mer enn nok.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Foreslår at du bruker tiden på noe annet. Legalisering av narkotika blir ALDRI gjennomført!

Solvik sa...

Anonym, jeg tror det kommer; men det kommer til å ta tid. Morgendagens folkeavstemning i California blir spennende. Det er foreløpig jevnt løp mellom sidene.

Anonym sa...

Om det skjer, så blir det hverken i min eller din tid.

Solvik sa...

Anonym, der kan du ha rett. Politikk er en kontinuerlig prosess. Derfor er det mange som aldri får sett sluttresultatet av eget arbeid.

På narkotikaområdet har det vært en rivende utvikling de siste ti årene. Nå er det debatt om skattefinansiert utdeling av heroin til de tyngste misbrukerne. Helt utenkelig for noen få år siden, men det kan bli en realitet om få år.

Jeg er veldig delt i spørsmålet. Jeg er skeptisk til å bruke skattefinansierte penger på heroin. Samtidig vil det gi de tyngste misbrukerne et verdig liv og jeg har etter hvert landet på standpunktet som får større og større oppslutning. Sveits har ordningen som blir debattert i Norge.
http://www.liberaleren.no/2004/06/10/utdeling-av-heroin-som-behandlingstilbud/#more-1600

Anita Nyholt sa...

All narkotika kan ikke behandles likt, men må reguleres ut i fra hvor skadelige de er. Hvor skadelig cannabis er, er antakeligvis det største spørsmålet satt opp i mot hva som egentlig kreves for at noe skal kunne være forbudt. Skadefølgeprinsippet bygger på at individet i størst mulig grad bør kunne handle fritt, og at straff bare bør anvendes når tungtveiende grunner taler for det. Vi bor i et land, hvor det faktisk ikke er lov til å forby noe bare fordi man ikke liker det: http://anitanyholt.no/samfunn/ny-narkotikapolitikk