fredag 1. oktober 2010

Pressestøtten for 2010

Finnmarksposten får 676 296 kroner i produksjonstilskudd, også kalt pressestøtte, i 2010.

Ordningen med pressestøtte er blodig urettferdig fordi det gir ulike konkurransevilkår mellom aktører som kjemper om de samme kundene og leserne.

Dagsavisen er den avisen som får mest produksjonstilskudd, og kan dermed fortsette med sosialdemokratisk propaganda det neste året. Også Bergenavisen, Nationen, Vårt Land og Klassekampen, får betydelige skattefinansierte overføringer.

Medietilsynet har publisert hele listen på sitt nettsted.

1 kommentar:

Anonym sa...

Jeg er personlig imot pressestøtte.. Å når jeg ser de utrulige summene som blir delt ut så blir jeg ikke noe mer før støtte. Æ mene at hver enle avis burde være selvfinansierende gjennom annonser og reklame, hvis ikke så har ikke avisene livets rett. Finnmarksposten får 676296 kr i støtte, det vil si 13005 kr. pr avis. Så eierne av avisen vil altså dekke sine lønnsutgifter i form av støtte.. utrulig at det går ann. Synd å si det men avisen er jo relativt dårlig så en nedleggelse hadde vel ikke vært så dumt.