mandag 18. oktober 2010

Skuffet over engasjementet

Nordkapp Senterparti, eller Rolf-Arne Nicolaisen, har sendt ut et leserinnlegg der partiet er skuffet over det politiske engasjementet. Når jeg ser på mine lesertall på bloggen, vil jeg si at engasjementet er nokså høyt. Mange er interessert i lokalpolitikk.

Det som er politikernes store problem, er likheten mellom partiene. Borgere som er uenige med Arbeiderpartiet kan ikke gå til Høyre eller Senterpartiet fordi ingen ting skiller partiene. SV, Arbeiderpartiet, Høyre, FrP, Sp og Kystpartiet, er samstemte i de aller fleste av sakene som blir behandlet i avdelingstyrene, formannskapet og kommunestyret. De som studerer møtebøkene, vil se at jeg har rett. Få politikere fremmer forslag. De som er uenige med Lars Helge Jensen eller Rolf-Arne Nicolaisen, kan liksom ikke gå til Kristina Hansen. Hun mener jo det samme som de to nevnte.

Likheten mellom partiene dreper det politiske engasjementet, enkelt og greit.

Vi skulle hatt flere slike debatter som vi hadde om skolestrukturen i Nordkapp. Da var det politiske fronter og det er sunt for debatten. Høyre og FrP må tørre å være annerledes, og mye av ansvaret ligger hos de ikke-sosialistiske partiene.

Ingen kommentarer: