tirsdag 26. oktober 2010

Kommunetall fra Danmark

Kommuner i distriktene i Danmark har gitt innbyggerne markant mer service siden kommunalreformen trådte i kraft 1. januar 2007, ifølge CEPOS.

Rapporten fra Danmark glir rett inn i debatten om kommunesammenslåinger i Norge. I 2007 ble antall kommuner redusert fra 270 til 98.

Det er fra før av kjent, blant annet gjennom Liberaleren, at reformen medførte 8 500 flere byråkrater hos vår nordiske nabo.

Høyre er for kommunesammenslåinger, mens ordfører Kristina Hansen er imot. Som en halvgod høyremann er også jeg for, fordi det sannsynligvis betyr forbedret bruk av skattefinansierte penger.

Ingen kommentarer: